آخرین خبرها
خانه / مقالات / مقالات بانوان و کودکان / ایران کشور آزار جنسی مداوم
عضویت

ایران کشور آزار جنسی مداوم

توریستی که در ایران از سوی مردهای ایرانی مورد آزار قرار گرفت، گزارشی نوشت که در عنوانش ایران را شایستهی لقب «کشور آزار جنسی مداوم» معرفی میکند. او از هزاران سال تاریخ، معماریِ هوشربا، مهماننوازیِ مردم و غذای عالیِ ایران تعریف میکند ولی گزارشش دربارهی رفتار مردهای ایرانیست.
او از انواع آزارهای گزندهای سخن گفته که در پوششِ لبخندهای معصومانه و تعارفات انسانی، بر او رفته. او به همراه دوست پسرش به ایران آمده که البته در ایران اعلام کردند که زن و شوهراند.
او از فروشندههای مهربانی میگوید که به آن دو چای و هندوانه تعارف میکنند، ساعتها باهاشان گپ میزنند و در عوض میخواهند «یک عکس ناقابل» بگیرند ولی فیلم میگیرند، بر روی بدنش، سینهها و اعضای جنسیاش متمرکز میشوند که در چندین لایه لباس گشاد تیره پوشانده شده. مردهای فروشنده پچپچ میکنند، ریزریز میخندند. یکیشان با خودش «ور میرود» و او باورش نمیشود که آن افراد به خود اجازه دادهاند به همین سادگی ازاو سوژهی جنسی بسازند. (به طنز تلخ گزندهای مینویسد: حال من به لطف آنها تبدیل به یک ستارهی پورن شدهام و عکسم را لابد در هر گوشی در سراسر این کشور اسلامی میتوان دید که آمادهی دریافت همهگونه پیشنهادیست.)

کسان دیگری که از او و همسرش میخواهند که عکس یادگاری بگیرند، و آن دو با لبخند میپذیرند، بعد با عکسی در اینستاگرام روبرو میشوند که آقای توریست از تصویر حذف شده: عکاس میخواست وانمود کند که زن خارجی دوست دخترش بوده. یک بار هنگام یک عکس دستهجمعی، فردی به پایینتنهاش دست زده و این زن مجبور شده که توی صورتش بکوبد و نگاهش کند.

این خانم توریست مینویسد که از انواع لمسهای بدنی، تا پیشنهاد بوسه یا سکس از مردان ایرانی دیدهاست- کافیست همسرش سرش را لحظهای برگرداند تا چنین پیشنهادی بشنود. متلک که دیگر جای خود را دارد. گویا مردان ایرانی به لطف فیلمهای پورن یا محصولات هالیوود گمان میکنند همهی زنان خارجی دیوانهوار آمادهی سکساند! اما برای کسانی که دیوانهی سکساند هم چنین رفتارهایی گزنده است.
مینویسد من در ایران، لبخند زدن به مردان رهگذر غریبه را فراموش کردم. دیگر رویاروییِ خشنِ فیزیکی با هر مزاحمی دیگر عادی میشود: به سرعت دستِ مزاحم را پس میزند، و دیگر مشکلی ندارد که بر سرِ یک پیشنهاد دهندهی دیگر داد بکشد…

او در آخر مینویسد: نمیتوان هزاران سال تاریخ، معماریِ هوشربا، مهماننوازترین مردم روی روی زمین و غذای عالیِ آنجا را کتمان کرد، فقط بدانید آزار جنسی همه جا شایع است: همه جا…

عضویت در کانال تلگرام سازمان ملی و میهنی ایران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Translate »